Veebipoe www.hoianaturespa.com isikuandmete vastutav töötleja on HTM Karolin OÜ (registrikood 12619762), asukohaga Loo 1, Kudjape, Saaremaa vald, Eesti, telefon 5126858 ja e-post .

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaupade kohaletoimetamiseks. Ostude ajaloo andmeid (ostukuupäev, toode, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate loomiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto number on vajalik maksete kliendile tagastamiseks, kui see on vajalik. Isikuandmeid, nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse seoses kaupade ja teenuste osutamisega seotud probleemide lahendamisega (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid võrgutuvastajaid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ja veebikasutuse statistika jaoks.

Õiguslik alus Isikuandmeid töödeldakse eesmärgiga täita kliendiga sõlmitud lepingut. Isikuandmeid töödeldakse seadusliku kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmete saajad

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.

Kui veebipoe raamatupidamist teostab teenusepakkuja, siis isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamistoimingute jaoks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogiateenuse pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmehostingu tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele juurdepääs

Isikuandmeid hoitakse www.hoianaturespa.com serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitsetaset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ning USA ettevõtetesse, mis on liitunud Privacy Shield raamistikuga.

Veebipoe töötajatel on juurdepääs isikuandmetele, kes võivad isikuandmetele juurde pääseda, et lahendada tehnilisi probleeme, mis on seotud veebipoe kasutamisega, ja pakkuda klienditoe teenuseid.